Meeskonnatreeningud

Valik teemasid:

Teineteise paremini tundma õppimise meeskonnapäev – suurendab tiimitunnet, usaldust ja pühendumust. Tiimipäeval õpitakse

  • tundma teineteise väärtusi;
  • hinnanguvaba süvakuulamist
  • tagasiside andmist

Meeskonnapäevadel kastutatakse suhtluspõhiseid aktiivõppevõtteid, liikumist, rühmaarutlusi, mis vahelduvad lühikeste loenguampsudega. Organisatsioonikäitumise ning enesejuhtimise  lühiloengud kinnitavad teoreetilise materjaliga tiimi toodud näiteid.

Pikkus: 4 tundi

Hind: 750 eurot (sisaldab kohtumiseelset sihtrühma vahaduste analüüsi,  juhendamistasu, kohtumisjärgset juhendaja kokkuvõtet, juhendaja transporti, õppevahendeid (õppijate märkmikud, märkmelehed, loovvõtete vahendid).

________________________

Eesmärkide püstitamise ja nende poole liikumise meeskonnatreening

Meeskonnapäeval saab koos mõelda ettevõtte või organisatsiooni arengukava ja oma tiimi eesmärkide ühisosale ja panna paika võtmetegevuste elluviimise sammud. Treening on positiivne, tempokas, aktiivõppel põhinev ja meeskonnatööle keskendunud seminar, mis toetab kaasavalt organisatsiooni väärtuste süvitsi mõistmist ja töötajate oma organisatsiooni brändisaadikuks kujunemist.

Pikkus: 4 tundi

Hind: 750 eurot (sisaldab juhendamistasu, kohtumiseelset ettevalmistus rätsepatööna ja järeltegevusi, juhendaja transporti, õppevahendeid)

_______________________

Organisatsiooni või oma tiimi tugevuste ja nõrkuste meeskonnapäev

Analüüsitakse oma tiimi või organisatsiooni tugevusi, nõrki lülisid ning juureldakse, miks on vaja nende kallal tööd teha. Mõeldakse välja sammud, kuidas neid valdkondi arendada, millised on mõõdikud, milline on hea tulemus 6 või 9 kuu pärast, kes on vastutajad ja kuidas tullakse toime tagasilöökidega sel arenguteel.

Pikkus: 4 tundi

Hind: 750 eurot (sisaldab juhendamistasu, kohtumiseelset ettevalmistus rätsepatööna ja järeltegevusi, juhendaja transporti, õppevahendeid).