Roheline Võti (Green Key) on rahvusvaheline ökomärgis turismiettevõtetele. Rohelise Võtmega liituvad ettevõtted, kes hoolivad ümbritsevast keskkonnast, soovivad vähendada enda tegevusega seotud keskkonnamõjusid ning saada ka sellekohast tunnustust. Karukella puhkemajale omistati ökomärgis Green Key 2022. aasta detsembris ja me oleme selle üle väga uhked. 2023. detsembris toimus meil rohevõtme auditeerimine, hetkel oleme ootel, kas meie ökomärgist pikendatakse.

 

Karukella puhkemaja keskkonnapõhimõtted

Karukella puhkemaja pererahvas on seisukohal, et ettevõtte vastutus keskkonna ees ulatub kaugemale õiguslikest ja regulatiivsetest nõuetest. Meie kindel eesmärk on vähendada ettevõtte keskkonnamõju ja tegutseda järjest keskkonnahoidlikumalt.

Eesmärgid keskkonnavaldkonnas:

 • Täidame keskkonnavaldkonnas kõiki regulatiivseid nõudeid.
 • Parandame ja jälgime pidevalt keskkonnahoidlikkust.
 • Vähendame pidevalt keskkonnamõju.
 • Arvestame äriotsuste tegemisel keskkonnateguritega.
 • Suurendame enda ja töötajate teadlikkust ja koolitame neid selles valdkonnas.

Paber:

 • Minimeerime paberi kasutamist puhkemajas.
 • Vähendame nii palju kui võimalik pakendite kasutamist.
 • Püüame osta ringlusse võetud- ja ringlusse võetavast paberist tooteid.
 • Võtame paberi uuesti ringlusse ja kasutame seda korduvalt alati kui võimalik.

Olmevahendid:

 • Tarvitame loodussõbralikke puhastusaineid, nõudepesutablette ja pesupulbrit.
 • Kasutusel on tekstiilist köögirätikud.
 • WC paber ja kätepaber on 100% taaskasutatavast paberist
 • Kasutatavad hügieenitarbed on 100% ökoloogilised

Energia ja vesi:

 • Puhkemaja kütmine baseerub maaküttel.
 • Reguleerime käsitsi maja kütmist ja ventilatsiooni kliendivaesel ajal.
 • Lülitame valgustuse ja elektriseadmed välja, kuid neid ei kasutata.
 • Uute toodete ostmisel võtame arvesse nende energiatarvet ja -tõhusust.
 • Paigaldasime elektriautoga külalistele elektriautolaadija.
 • Planeerime täiendavalt kasutama hakata päikeseenergiat.
 • Suuname sadevee WC loputuskastidesse.
 • Kogume kastmiseks vihmavett.

Kontoritarbed:

 • Kaalume enne seadmete ostmist, kas oleks võimalik neid üürida/jagada.
 • Kui kavatseme osta uusi tooteid, hindame esmalt nende keskkonnamõju.
 • Võtame kõik, mis võimalik, uuesti ringlusse ja kasutame neid korduvalt.

Transport:

 • Püüame vähendada vajadust kasutada transpordivahendeid, piirdudes ainult hädavajalike sõitudega.
 • Kasutame kui võimalik keskkonnasäästlikke sõidukeid ja hooldame neid eeskujulikult.
 • Seadustame ühistranspordi kasutamist hüvitades selle töötajatele
 • Jagame külalistele infot ühistranspordiga saabumiseks- tulge rongiga, Püssi päeatus on meist vaid 2 km kaugusel.

Jälgimine ja parandamine

 • Täidame kõiki keskkonnavaldkonnas kehtivaid regulatiivseid nõudeid.
 • Parandame ja jälgime pidevalt keskkonnahoidlikkust.

Ettevõttekultuur

 • Kaasame töötajaid nende põhimõtete järgimisse, et pöörata neile rohkem tähelepanu ja saavutada veelgi paremaid tulemusi.
 • Ajakohastame põhimõtteid vähemalt kord aastas, pidades vajaduse korral nõu töötajate ja teiste sidusrühmadega.
 • Teeme koostööd tarnijate, töövõtjate ja alltöövõtjatega, et suurendada nende teadlikkust.
 • Kui võimalik, kasutame kohapealset tööjõudu ja kohalikke materjale, et vähendada CO2-heidet ja toetada kogukonda.
 • Esitleme puhkemaja külastajatele erinevate infomaterjalide kaudu keskkonda säästvaid põhimõtteid.
 • Väärtustame aktiivset puhkamist vabas õhus.
 • Pererahvas on avatud igasugustele keskkonda puudutavatele ettepanekutele ja aruteludele. Jälgime keskkonnaalaseid seadusi, soovitusi ning arenguid.

Jäätmekäitlus

 • Ettevõtte tegevuse käigus tekib paratamatult jäätmeid. Nende eeskirjadega kehtestatakse nõuded ja menetlused puhkemajas, puhkemaja territooriumil ja tegevuskohal tekkivate jäätmete käitlemiseks.
 • Jäätmekäitlus hõlmab jäätmete kogumist, vedu, ringlusse võttu ja kõrvaldamist.
 • Jäätmekäitlus tähendab jäätmete kogumist, sorteerimist ja segamist veoks, kohapealseks ringlusse võtuks või kõrvaldamiseks.
 • Kompostime biojäätmeid ja suuname ka oma kliente oma biojäätmeid kompostikasti viima.
 • Puhkemajas köögis on seinavahe, mille oleme märgistanud taara ja pakendi ladustamiseks.
 • Pandimärgiga taara viime pandimasinasse ja ilma pandimärgita vastavasse klaastaara konteinerisse.

Ülesanded ja vastutusalad

 • Jäätmekäitlussüsteemi nõuetekohase toimimise eest vastutavad pereettevõtte omanikud võrdselt
 • Vajalikud lepingud jäätmekäitlejatega sõlmib peremees.
 • Perenaise ülesanne on korraldada ja selgitada jäätmekäitlus objektidel (kogumine ja vedu või veo korraldamine, töötajate teavitamine).

Muud tegevused:

 • Oleme tubakavaba puhkemaja.
 • Väljastame e-arveid ja liitume e-arvete keskkonnaga.
 • Vähendame paberist infomaterjale ja uusi toodame vaid taaskasutatud paberile, plaanime kasutada QR koode teabe edastamiseks.
 • Oleme rajanud sisehoovi roheala, peenrakastid maitserohelise ja söödavate lilledega, peenrad sõstarde ja tikritega, külaliste käeulatuses on pirni-, õuna- ja kirsipuud, mida väetame looduslike vahenditega. Viljapuid kaitseme talvel loomade eest lambavillast toodetud naturaalsete villasallidega.
 • Kanname sotsiaalset vastutust, ostes toiduaineid 10 km raadiusest, tähtsustades lühikest tarneahelat ja kohalikku toitu. Edasimüüdavaid teenuseid ostame samuti kohalike käest, lisaks varustame sügis- ja kevadlaata loosiauhindadega.
 • Toetame ringmajandust, leides ostja või annetades tekid, padjad ja käterätid.
 • Kahandame pakendikäitlust ja kasutame enamikus tubades seebi ja šampooni dosaatoreid ning ei paku enam seetõttu ühekordseid šampoonipudeleid.
 • Valime hoolikalt sisseostetavaid tooteid ja lähtume seejuures rangelt põhimõttest, et need oleksid kas keskkonnasõbralikud või sellisel viisil toodetud,
 • Eelistame koostööd partneritega, kellel on samasugused keskkonnaalased tõekspidamised

TEGEVUSPLAAN:

Terje Rattur
Karukella puhkemaja perenaine
Tertur OÜ omanik