Purtse jõgi, mille kaldal Karukella puhkemaja asub, on üks kärestikulisemaid jõgesid Eestis. Jõe pikkus on 51 km. Purtse jõel on keerulisi aegu olnud, kuid nüüd hakkab asi juba laabuma, ka kalad on Purtse jõkke tagasi tulnud. Lisaks lasti sel kevadel jõkke 15000 noort lõhet.

Kalalkäik 0 €

Jah tõesti, see, et meie juures kalastada, see ei maksa midagi. Maksab kalastuskaart ja seda siis kehtivusaja järgi kas 7 või 14 € inimese kohta.

Peremees Jaanus on ise harrastuskalamees, tõsi, viimasel ajal ei jää tal enam eriti aega sellega tegeleda, sest Karukellas on toimetamist küll ja veel. Kuid kuna meie juurde on sattunud nii kirglikke kui ka vähemkirglikke kalamehi, siis noppis ta seadustest välja, millal ja milliseid kalu meie puhkemaja juurest püüda võib.

Triin Linnamägi fotod

____________________

Kalapüük Purtse jõel on lubatud käsiõngega va. keelu ajal. Spinningu ja lendõngega on vaja kalastuskaarti, ilma selleta on kalastamine keelatud.

Meriforelli ja lõhet tohib kalastuskaardi alusel püüda va. arvatud keelu ajal. Kui meriforelli või lõhepüügi käigus satub õnge otsa jõeforell, siis tuleb see vabastada ja vette tagasi lasta. Meriforelli ja lõhe püük on keelatud 19. oktoobrist  kuni 1. detsembrini.

Kalapüük merel: Purtse jõe suudmes on kalapüük aasta ringi keelatud 1000 m jõesuudmest.

01. septembrist kuni 31. oktoobrini on seda ala laiendatud 1500 meetrini. Jõeforelli püük on nimetatud lõigul keelatud aastaringi.

Kalastuskaardi alusel toimunud püügi kohta tuleb esitada püügiaruanne.

Kalastuskaarti saab osta:

  • veebilehel pilet.ee
  • mobiiliga
  • postkontoris
  • keskkonnaametis

Kalapüügiõiguse tasu lõhe- ja meriforelli püügiks on:

1) kalapüügiõiguse eest 24 tunniks – 7 eurot;

2) kalapüügiõiguse eest 3 päevaks – 14 eurot;

Pilet.ee keskkonnas ostes tuleb valida lõhepüügipiirkond Purtse jões.

Rohkem infot lehel http://www.kalastusinfo.ee/

 

Lisainfo:

Purtse jões Püssi paisjärve paisust suudmeni on kalapüük aasta ringi keelatud (kalapüügieeskirja § 51 lg 1 p 17). See keeld ei kehti silmupüügil silmutorbiku ja -mõrraga ning vähipüügil kaugemal kui 100 m paisust (kalapüügieeskirja § 51 lg 4). Keskkonnaminister võib lubada kalastuskaardi alusel püüki landi või rakisega varustatud spinninguga ja lendõngega (kalapüügieeskirja § 51 lg 5, määrus „Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2018. aastal”).

01. jaanuarist 19. oktoobrini ja 1. detsembrist 31. detsembrini võib väljastada kalastuskaardi lõhe- ja meriforelli püügiks Purtse jõele Püssi paisjärve paisust suudmeni. Spinninguga püügil landi või lendõngega püügil ei tohi kunstpeibutise küljes kasutatavatel konksudel konksu teraviku ja sääre vaheline kaugus ületada 12 mm.

Ühel isikul on ühe ööpäeva jooksul lubatud püüda kokku kuni kaks kala: kaks lõhet või kaks meriforelli või üks lõhe ja üks meriforell. Kalastuskaardiga on lubatud lisaks lõhele ja meriforellile püüda ka neid kalaliike, jõevähk välja arvatud, kelle püük ei ole samal ajavahemikul Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2016. a määruse nr 65 „Kalapüügieeskiri“ § 53 kohaselt keelatud. (määruse „Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2020. aastal” § 11 lg 3 p 6 ja lg-d 6, 7 ja 8).

Meres on kalapüük Purtse jõe suudmele lähemal kui 1000 m aasta ringi keelatud (kalapüügieeskirja § 22 lg 2 p 7). ID: 2376

01. septembrist kuni 31. oktoobrini on kalapüük merel Purtse jõe suudmele lähemal kui 1500 meetrit keelatud (kalapüügieeskirja § 22 lg 3 p 10).

Kalapüügi piirangute kohta saab vaadata rakendusest: https://pump.reach-u.com/kalandus/public/

Piirarvuga kalastuskaartidele kehtestatud limiidist müüakse 2020. aastal 94% internetis pilet.ee lehel, ülejäänud 6% keskkonnaametis kohapeal. Vaata limiite ja nende jaotust siit: Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2020. aastal.

Kalastuskaardi alusel on harrastuskalapüügiõiguse tasu:

1) üheks päevaks – 7 eurot;

2) kolmeks päevaks – 14 eurot.

Kalastuskaardi soetamise kohta saab infot lehelt http://www.kalastusinfo.ee/sisu/kalastuskaart.php

Kalastuskaardi alusel toimunud püügi kohta tuleb esitada püügiaruanne.